Hospodářské výsledky

Zde budou pravidleně zveřejňovány finanční výkazy v souladu s novelou Obchodního zákoníku.

Výroční zpráva 2018

Kontakt

Stass a.s. náměstí Práce 2512
760 01 ZLÍN - Hotel Moskva
viz sekce kontakt info@stass.cz